ELY-lausunnon pyytäminen

ELY-keskuksilta pyydettävät lausunnot voidaan hoitaa suoraan Lupapisteen kautta.


Lupapisteessä rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaiset voivat tehdä lausuntopyyntöjä ELY-keskukseen hakemusten "Lausunnot"-välilehdellä.HUOM! Pääkäyttäjäasetuksissa "Käyttäjät"-välilehdeltä tulee poistaa kaikki ELY-keskuksen lausujat "Lausunnonantajat-listalta" (esim. kirjaamo@ely-keskus.fi). Näin varmistetaan, että ELY-lausuntoja ei vahingossa pyydetä ns. tavallisten lausuntojen tapaan, vaan kaikki ELY-lausunnot ohjataan "Pyydä lausunto ELY-keskukselta" -painikkeella tehtäviksi. Jatkossa ELY-keskusta ei siis enää lisätä pääkäyttäjäasetuksiin lausunnonantajan rooliin. Kaikki ELY-keskukset ovat tässä mukana automaattisesti.


Myös jatkossa: toisin kuin muut lausunnonantajat, ELY-keskusta ei lisätä pääkäyttäjäasetuksiin lausunnonantajan rooliin.


Poistaminen pääkäyttäjäasetuksista tapahtuu ”Poista”-painikkeesta halutun lausunnonantajan kohdalta:

ELY-keskuksille tiedoksi lähetettävät päätökset toimitetaan ainakin vielä toistaiseksi kunnille ja kaupungeille tarkoitetulla kuntien yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella, joihin voi liittää sähköisiä asiakirja liitteitä. (ELY-keskusten yleinen asiointilomake kunnille). Lomakkeiden käyttö ei vaadi tunnistautumista. Päätökset voidaan lähettää myös sähköpostitse ELY-keskusten kirjaamoihin. 


Aikaisemmin vireille tulleet lausuntopyynnöt hoidetaan loppuun ”vanhalla” systeemillä, eli niistä ei tarvitse tehdä uutta pyyntöä, muutoin sama asia saattaa tulla käsittelyyn kahdesti. 


Lupapistettä voidaan käyttää seuraavissa lausuntopyyntöasioissa: 


ELY-keskuksen ympäristövastuualue lausuu:

1) Kunnan MRL:n mukaiset hakemukset, (poikkeamis-, suunnittelutarveratkaisu- ja rakennusjärjestyspäätökset, rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat),

2) ympäristönsuojelulain valvontamenettely, kunnan valvomat kohteet

3) pohjavesien suojelu

4) maa-ainesten otto ja käsittelyELY-keskuksen liikennevastuualue lausuu:

5) Teiden suoja- ja näkemäalueen ulkopuolelle rakentaminen (naapurin kuuleminen)

6) Teiden suoja- ja näkemäalueelle rakentaminen (poikkeamisluvat)


Lähettäjän on ilmaistava viestissään selkeästi, pyytääkö tämä ELY-keskukselta naapurinkuulemislausuntoa (ELY-keskuksessa liikennepuolen asia) vai lausuntoa esimerkiksi suunnittelutarve- tai poikkeamislupahakemuksesta (ELY-keskuksessa ympäristöpuolen asia). Tämä siksi, että vältytään tilanteelta, jossa kirjaamo tai asiankäsittelijät joutuvat käyttämään ylimääräistä työaikaa asiakkaan viestin tulkitsemiseen, lausuntopyynnön välittämiseen virkamieheltä toiselle tai viime kädessä olemaan yhteydessä kuntaan asian selvittämiseksi.


LAUSUNNON PYYTÄMINEN


Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaiset voivat tehdä lausuntopyynnön hakemuksen "Lausunnot"-välilehdellä klikkaamalla violettia ”Pyydä lausunto ELY-keskukselta” -painiketta: Valitse tämän jälkeen lausunnon tyyppi ja kirjoita saateteksti sille varattuun kenttään. 


HUOM! On erityisen tärkeää mainita saatteessa, jos lausuntopyyntö koskee lausuntoa tien suoja-alueelle rakentamisen poikkeamislupahakemuksesta tai tien suoja-alueen ulkopuolelle rakentamisesta eli tienpitäjän kuulemisesta naapurina. (Nämä ohjautuvat liikennevastuualueelle käsittelyyn).


HUOM! Saatetekstin tulee olla mahdollisimman selkeä ja mahtua 1000 merkkiin.


Lausunnolle on mahdollista osoittaa myös määräaika. Kun tarvittavat kentät on täytetty klikkaa ”Pyydä lausunto” -painiketta:
Pyyntö kulkee Lupapisteestä ELY-keskuksen omaan USPA-järjestelmään, jossa pyyntö ohjataan ELY:n asiantuntijalle lausuttavaksi. Tieto Lausuntopyynnön vastaanottamisesta näkyy Lupapisteessä "Lausunnot"-välilehdellä kyseisen lausunnon kohdalla.


Annettu lausunto tulee luettavaksi "Lausunnot"-välilehdelle. Lausunnosta muodostuu myös liite hankkeen "Suunnitelmat ja liitteet" -välilehdelle muiden lausuntojen tapaan.
Ne lausunnot, joita ei voi pyytää Lupapisteen kautta, pyydetään ELY:stä lomakkeen avulla (ei sähköpostilla).

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta.xsn.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.