Muutosten merkitseminen nähdyiksi

Poistuessasi hankkeelta merkitse hankkeelle tehdyt muutokset nähdyiksi. Muutosten merkitseminen nähdyiksi tyhjentää ”Hankkeet”-listauksen näkymästä hanketta koskevat ilmoitukset ja helpottaa siten työjonon hallintaa.


Muutokset merkitään nähdyksi klikkaamalla painiketta ”Merkitse muutokset nähdyiksi” hankkeen oikeassa ylänurkassa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.