Muutosten merkitseminen nähdyiksi

Poistuessasi hankkeelta merkitse hankkeelle tehdyt muutokset nähdyiksi. Muutosten merkitseminen nähdyiksi tyhjentää ”Hankkeet”-listauksen näkymästä hanketta koskevat ilmoitukset ja helpottaa siten työjonon hallintaa.


Muutokset merkitään nähdyksi klikkaamalla painiketta ”Merkitse muutokset nähdyiksi” hankkeen yläosasta:Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.