Lausunnon pyytäminen

Hankkeisiin liittyvät lausunnot pyydettään hankkeen ”Lausunnot”-välilehdellä. Säännöllisesti lausuntoja antavat tahot kannattaa lisätä Lupapisteen pääkäyttäjäasetuksissa lausunnonantajiksi, jolloin kyseiset tahot tulevat automaattisesti valittavaksi lausuntopyyntöä lähetettäessä.


Pyytääksesi lausuntoa klikkaa ”Pyydä lausunto” -painiketta. Nähtäville tulee kaikki ne lausunnonantajat, jotka on lisätty palveluun organisaation pääkäyttäjän toimesta. Tämän lisäksi lausuntopyyntöjä voidaan lähettää valmiin listauksen ulkopuolisille tahoille syöttämällä lausunnonantajan tiedot listauksen alapuolella oleviin kenttiin. 


Mikäli lausuntopyyntöön tulee saada mukaan saateteksti, kirjoitetaan se listauksen alapuolella olevaan kenttään. Kirjoitettu saateteksti näkyy sähköpostiviestissä samana jokaiselle valitulle lausunnonantajalle. HUOM! Mikäli eri lausunnonantajille tulee lähettää erilaisia saatetekstejä ja määräaikoja, valitse kerralla vain ne lausunnonantajat, joita kyseiset tiedot koskevat. Saateteksti ei näy missään vaiheessa hankkeen osapuolille, vaan ainoastaan lausunnonantajalle lähtevässä sähköpostiviestissä.


Kun lausunnonantajat on valittu klikkaa ”Pyydä lausunto”. Lausunnonantaja saa pyydetystä lausunnosta tiedon sähköpostiin. Lausunnonantajille lähtee lisäksi muistutusviestit viikon välein lausuntopyynnöistä sekä erikseen määräajan täyttymisestä.


Lähetetyt lausuntopyynnöt ja niiden määräajat on nähtävillä ”Lausunnot”-välilehdellä. Tietty lausuntopyyntö voidaan poistaa siihen asti, kunnes lausuntoa ei ole toimitettu. Lausunnonannon jälkeen lausunto ei ole poistettavissa, mutta tarvittaessa samalle taholle voidaan lähettää uusi lausuntopyyntö.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.