Päivitystiedote 13.3.2024

Virhetilanne. Kirjatut katselmukset eivät jostain syystä siirtyneet taustajärjestelmästä Lupapisteeseen. Tämä johtui siitä, että katselmuseräajo “ohittaa” ne sanoman katselmukset, joiden muutunnustiedon sovellus on Lupapiste (eli katselmus on aikoinaan Lupapisteessä luotu ja luultavasti päätöksen lupaehtona).


Kohderyhmä: Viranomaiset

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Katselmustietojen synkronointi taustajärjestelmän kanssa

Ratkaisu: Katselmuseräajoa on korjattu niin, että taustajärjestelmässä kirjatut katselmukset siirtyvät Lupapisteeseen.

Virhetilanne. Laskutusuudistuksen yhteydessä tehdyssä migraatiossa ei huomioitu, että laskutettavan yksityishenkilön etu- ja sukunimi tulee kirjata suoraan laskulle uusiin kenttiin, mikäli laskutettavan tahon tietoja ei haeta hankkeelta. 

Kohderyhmä: Laskuttaja

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Laskutusyhteystiedot

Ratkaisu: Tehtiin migraatio, joka etsi ongelmalliset laskut ja kaivoi niiden sisältä tiedon laskutettavan oikeat tiedot etu- ja sukunimikenttiin.

Tiera City käsittelee (etenkin konversion) sanomat kovin hitaasti. Käsittelyä nopeuttaisi, jos sanomat tulisivat aikajärjestyksessä. 

Kohderyhmä: Tiera City

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Tietojen siirto Tiera Cityyn

Ratkaisu: Lähetetään sanomat Tiera Cityyn LP-tunnusjärjestyksessä, jolloin ne ovat ainakin aikajärjestyksessä.

Laskutusnäkymässä on mahdollista linkin kautta siirtyä hankkeelle, mutta hankkeelta ei pääse takaisin laskutusnäkymään.

Kohderyhmä: Laskuttaja

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Laskutusnäkymä

Ratkaisu: Muutettu hankkeelle siirtymistä niin, että toiminto avaa hankkeen omalle välilehdelle.

Virhetilanne. Taksan julkaisussa Julkaise-painikkeen painamisen jälkeen ruudun yläosassa näkyy hetken vihreä palkki, jossa ei lue mitään.

Kohderyhmä: Laskuttaja

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Laskutusnäkymä

Ratkaisu: Muutettu notifikaatiota siten, että “Tallennettu”-teksti näkyy. 

Laskulaji piti valita aina manuaalisesti, vaikka lajeja olisi vain yksi.

Kohderyhmä: Laskuttaja

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Taksan ylläpito

Ratkaisu: Muutettu toimintaa siten, että jos käytössä on vain yksi laskulaji, niin se on automaattisesti valittuna. Muussa tapauksessa käyttäjän pitää valita oikea laskulaji.

Hankkeelle luodaa aina tyhjä laskupohja päätöksen julkaisun jälkeen. Mikäli hankkeelle on tehty manuaalisesti lasku jo ennen päätöksen julkaisua, luo automaatiikka mahdollisesti uuden turhan tyhjän laskun hankkeelle.

Kohderyhmä: Laskuttaja

Organisaatio ja palvelu: Rakennusvalvonta

Prosessi tai toiminto: Laskutusosio

Ratkaisu: Muutettu automatiikkaa siten, että tyhjä laskupohja luodaan vain, jos hankkeella ei vielä ole laskua.

Vantaan Matti ja Lupapiste integraation parantaminen. 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Organisaatio ja palvelu: Kiinteistönmuodostus Vantaan Matti Integraatio

Prosessi tai toiminto: Kiinteistötoimitukset

Ratkaisu: Vantaan Matti-järjestelmän ja Lupapisteen välille on toteutettu karttaintegraatio kiinteistötoimituksiin liittyvien kohdekiinteistöjen tai -palstojen valitsemista varten sekä näiden tietojen välittämiseen rajapinnan kautta Lupapisteestä Mattiin. 

Lupapisteen karttakomponentti näyttää normaalin Maanmittauslaitoksen  kiinteistörajakartan lisäksi Esrin ArcGIS:istä saatavan Vantaan kiinteistörajakartan ja käyttäjä voi valita tältä tasolta kohteita uudella valintatyökalulla. 

Rakentamisen mittari 2.0 vaatii muutoksia käyttäjähallintaan.

Kohderyhmä: Pääkäyttäjä,  viranomainen

Organisaatio ja palvelu: Rakentamisen mittari

Prosessi tai toiminto: Käyttäjähallinta ja kirjautuminen

Ratkaisu: Pääkäyttäjäasetuksissa Käyttäjät-toiminnon Organisaation viranomaiset -kohdassa käyttäjille voidaan antaa muiden käyttöoikeuksien tavoin Raportointioikeus tai Laajennettu Raportointioikeus. Ramiin kirjautuminen tapahtuu käyttäjän Lupapiste-tunnuksilla.

Näiden tarkoitukset

  • Raportointioikeus = perustason käyttöoikeudet viranomaiselle
  • Laajennettu Raportointioikeus = rakennusvalvonnan johdon käyttöoikeudet, sisältää perustason toiminnot (Ramin Johdon työpöytä)
  • Raportointioikeudet näkyvät Käyttäjät-toiminnossa myös Lisäpalveluiden käyttäjät -kohdassa, jossa voi myös suoraan muokata Ramin käyttöoikeuksia.  

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.