Ympäristönsuojelun lupatyypit ja toimenpiteet

Lupatyypit ja toimenpiteet:


Maa-ainesluvat

 • Hakemus luvan jatkamisesksi (MAL 21 §)

 • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)

Vapautus vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

 • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)

 • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)

 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)

 • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)

Ympäristöilmoitus

 • Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa (10 § 2 mom.)

 • Ilmoitus melua ja tärinaa aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)

 • Kirjallinen vireillepano (YSL 186 §, JL 134 §, VL 11:2 ja 14:14)

 • Leirintäalueilmoitus

 • Rekisteröinti-ilmoitus (YSL 116 §)

 • Valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

 • Yleinen ilmoitus (YSL 115 a §)

 • Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten

Ympäristölupa

 • Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (YSL 133-138)

 • Puiden kaataminen asemakaava-alueella

 • Uusi ympäristöluvanvarainen toiminta (YSL 27 §)

 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen

 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos

Muut ympäristöluvat 

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)

 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)

 • Ilmoitus kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa (aumausilmoitus)

 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (aumausilmoitus) (9 §)

 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)

 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen (LSL 26 §)

 • Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (MAL 4a § ja YSL 47a §)

 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 §)

 • Vesiliikennelain 106 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

 • Ympäristöluvan selventäminen (YSL 92 §)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.