Hakemusten asetukset

Ehdot hakemusten jättämiseksi


Kunnalla on mahdollisuus määritellä, voiko hakija jättää hakemuksen vireille vajailla tiedoilla  vai edellytetäänkö, että kaikki pakolliset tiedot ja liitteet on täydennetty hakemukselle. 


Liitteiden hyväksyntä


Valinnan avulla voidaan määritellä, merkitäänkö viranomaisen hankkeelle lisäämät liitteet automaattisesti OK-merkinnällä. Asetus OK-merkinnästä on oletuksena päällä. Valinta tulee poistaa, jos halutaan, että jatkossa viranomaisen lisäämät liitteet eivät saa automaattisesti OK-merkintää. Jos valinta poistetaan, merkitään viranomaisen lisäämät liitteet uusiksi liitteiksi samaan tapaan kuin hakijankin lisäämät liitteet.


Rakennusjätesuunnitelma


Laajennettu rakennusjätesuunnitelma mahdollistaa entistä tarkemman selonteon rakennus- ja purkujätteen käsittelystä. Selvitys kaivu-, purku- ja rakennusjätteen käsittelystä löytyy hankkeen "Hankkeen kuvaus" -välilehdeltä. Selvitystä on mahdollista muokata koko hankkeen elinkaaren ajan, myös rakentamisen aikana. Selvitykseen on mahdollista ilmoittaa jätteitä useista eri kategorioista.


Rakennus- ja purkujätteitä koskeva tieto ei siirry taustajärjestelmään eli suunnitelmaan täytetty tieto on nähtävissä ainoastaan Lupapisteessä. 


Usean toimenpiteen lisäys


Organisaatiokohtaisesti voidaan määrittää, onko hankkeelle mahdollista lisätä yksi vai useampi toimenpide. Useampi toimenpide samalla hankkeella mahdollistaa asiakkaalle yksinkertaisemman hankehallinnan sekä hankkeen päätoimenpiteen eli otsikon vaihtamisen.


Valinta usean toimenpiteen lisäyksestä on automaattisesti valittuna. Jos organisaatio haluaa ottaa vastaan vain yhden toimenpiteen per hakemus, poista valinta ruudusta ”Hakemukselle voi lisätä useita toimenpiteitä”.


Luonnokseksi palauttaminen


Pääkäyttäjän on mahdollista määrittää kuntakohtaisesti, poistetaanko vai säilytetäänkö merkitty käsittelijätieto luonnokseksi palautettavalla hankkeella. Oletusasetuksena on, että luonnokseksi palautuksen jälkeen hankkeelle merkitty käsittelijätieto säilyy. Muuta asetusta rastimalla ”Poista käsittelijät luonnokseksi palautetulta hakemukselta” -ruutu.


Organisaation nimi


Organisaation nimi voidaan määritellä erikseen sekä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Määritelty nimi näkyy leimatessa suunnitelmia ja liitteitä.


Avainsanat


Jokainen organisaatio voi määrittää omia avainsanoja, jotka helpottavat hankkeiden hallintaa ja löytämistä. Avainsanat voivat olla mitä tahansa ”tunnisteita” (kuten ullakkokohde, puurakentaminen, linjasaneeraus). Hankkeet merkitään avainsanoilla viranomaisten toimesta.


Avainsanat lisätään klikkaamalla “Lisää avainsana”. Kirjoita avainsana ja tallenna se näppäimistön Enteriä painamalla. Avainsanoja pääsee muokkaamaan tai halutessaan myös poistamaan kynäikonia klikkaamalla. 


Tarkastusasiakirjan yhteevedot


Hankkeille voidaan luodaan valmiit tarkastusasiakirjan yhteenvetopohjat, joihin työnjohtajat pääsevät merkitsemään tarkastuskohteet tehdyiksi. Merkinnän lisäksi työnjohtajat voivat lisätä tarkastuskohteisiin liittyviä liitetiedostoja. 


Aktivoi ”Tarkastusasiakirjan yhteenvedot” käyttöön ”Hakemusten asetukset” -välilehdellä ja luo tarvittavat yhteenvetopohjat klikkaamalla ”Lisää yhteenvetopohja”. Nimeä tarkastusasiakirja ja määrittele tarkastusasiakohdat kukin omalle rivilleen, jotta näistä muodostuu selkeä luettelo hankkeelle. Jo tehtyjä pohjia pääsee muokkaamaan klikkaamalla pohjan nimeä. Pohja on myös mahdollista poistaa klikkaamalla ”Poista”.


Pääkäyttäjäasetusten ”Käyttöön valitut toimenpiteet” -välilehdellä tarkastusasiakirjapohja voidaan linkittää oletuksena tietylle toimenpiteelle. Oletuksena on mahdollista valita vain yksi pohja, mutta pohjia saa lisättyä käsin hankkeella.


Sähköposti-ilmoitukset


Pääkäyttäjä voi määritellä sähköpostiosoitteet, joihin tulee automaattinen ilmoitus uudesta hakemuksesta tai neuvontapyynnöstä tai kunnalle toimeksiannetusta naapurikuulemisesta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.