Alueet

Alueet ovat organisaation sisäisesti määrittelemiä alueita, joiden mukaan hankkeita jaotellaan. Alueet voivat perustua esimerkiksi kaupunginosiin. Aluejakoa voi hyödyntää työjonon hallinnassa.


Tieto alueista lisätään Lupapisteeseen shape-tiedostona (.shp). Tiedoston mukana tulee olla myös .shx-tiedosto. Molemmat tiedostot tulee olla pakattuna zip-tiedostoon. Jokaisella alueella (Feature) tulee olla uniikki ID, jotta alueet voidaan erottaa toisistaan. Lisäksi alueella täytyy olla attribuutti ”nimi”, jonka arvona tulee olla alueen selkokielinen nimi. Tämä nimi näytetään ”Hankkeet”-näkymässä hankkeita haettaessa. Alueen koordinaatiston tulee olla EPSG:3067 (ETRS-TM35FIN).


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.