Liitteet toimenpiteisiin

Kun toimenpiteet on määritelty, voidaan toimenpiteille määritellä oletusliitteet, joita asiakasta ohjataan toimittamaan.

Määritellyt liitteet näkyvät hakijalle sekä jo hakemusta tai neuvontapyyntöä tehtäessä että myös varsinaisen hakemuksen yhteydessä "Suunnitelmat ja liitteet" -välilehden liitelistauksessa.


Oletusliitelistaa muokataan klikkaamalla halutun toimenpiteen rivillä ”Muokkaa”-painiketta.
Toimenpiteen oletusliitelista on otsikon ”Valitut” alla. Valittavissa olevat liitteet löytyvät otsikon ”Liitetyypit” alta. Liitteitä valitaan poistettavaksi tai lisättäväksi aukevasta luettelosta klikkaamalla kyseisen liitteen kohdalla ja valitsemalla "Lisää"/"Poista". Liitteitä voi myös etsiä nimellä kirjoittamalla liitteen tyypin sille varattuun kenttään. Muutokset oletusliitelistaan tallennetaan klikkaamalla ”OK”-painiketta.


Lupapisteessä käytössä oleville toimenpiteille eli hakemustyypeille onmahdollista määritellä kaikki toimenpiteeseen liittyvät oletusliitteet ehdottoman pakollisiksi eli hakemusta ei voi jättää, jos ne puuttuvat. Valinnan voit ottaa käyttöön toimenpidekohtaisesti aktivoimalla valinnan "Oletusliitteet pakollisia". Jos tämä valinta tehdään, on erittäin tärkeää käydä liitevaatimukset läpi ja varmistua, että listaan valitaan vain sellaiset oletusliitteet, jotka pitää aina olla kyseisellä toimenpiteellä hakemuksen jättämisen yhteydessä. Jos kuitenkin joissain tilanteissa jollekin hakemukselle ei jotain yksittäistä pakollista liitettä vaadita, viranomainen voi tarvittaessa merkitä sellaisen liitteen kohdalle “Ei tarpeen” tai poistaa vaaditun liitepohjan hakemukselta.Myös arkistoinnin oletusmenettely on mahdollista asettaa toimenpiteille tässä yhteydessä. Oletusmenettely valitaan toimenpiteen nimen oikealla puolella olevasta "Menettely"-alasvetovalikosta.


Sallitut liitteet


"Liitteet toimenpiteisiin"-välilehdellä on myös mahdollista määritellä toimenpiteille myös sallitut liitteet. Sallituilla liitteillä tarkoitetaan liitteitä joita kyseiselle toimenpiteelle voi lisätä.

Mikäli sallittuja liitteitä on määritelty 0 kpl, ei hakija tai viranomainen pysty lisäämään kyseiselle toimenpiteelle mitään liitteitä paitsi ne liitteet joita on määritelty oletusliitteiksi.

Oletuksena Lupapisteessä listalle on valittu kaikki liitetyypit. Pääkäyttäjä voi poistaa listalta ne liitetyypit, joita ei ko. toimenpiteellä halua sallia lisättäväksi.Ohjeet videon muodossa alkavat kohdasta 11:06:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.