Liitteet toimenpiteisiin

Kun toimenpiteet on määritelty, voidaan toimenpiteille määritellä oletusliitteet, joita asiakasta ohjataan toimittamaan. Määritellyt liitteet näkyvät hakijalle sekä jo hakemusta tai neuvontapyyntöä tehtäessä että myös varsinaisen hakemuksen yhteydessä "Suunnitelmat ja liitteet" -välilehden liitelistauksessa.


Oletusliitelistaa muokataan klikkaamalla halutun toimenpiteen rivillä ”Muokkaa”-painiketta.Toimenpiteen oletusliitelista on otsikon ”Valitut” alla. Valittavissa olevat liitteet löytyvät otsikon ”Liitetyypit” alta. Liitteitä valitaan poistettavaksi tai lisättäväksi aukevasta luettelosta klikkaamalla kyseisen liitteen kohdalla ja valitsemalla "Lisää"/"Poista". Liitteitä voi myös etsiä nimellä kirjoittamalla liitteen tyypin sille varattuun kenttään. Muutokset oletusliitelistaan tallennetaan klikkaamalla ”OK”-painiketta.


Lupapisteessä käytössä oleville toimenpiteille eli hakemustyypeille onmahdollista määritellä kaikki toimenpiteeseen liittyvät oletusliitteet ehdottoman pakollisiksi eli hakemusta ei voi jättää, jos ne puuttuvat. Valinnan voit ottaa käyttöön toimenpidekohtaisesti aktivoimalla valinnan "Oletusliitteet pakollisia". Jos tämä valinta tehdään, on erittäin tärkeää käydä liitevaatimukset läpi ja varmistua, että listaan valitaan vain sellaiset oletusliitteet, jotka pitää aina olla kyseisellä toimenpiteellä hakemuksen jättämisen yhteydessä. Jos kuitenkin joissain tilanteissa jollekin hakemukselle ei jotain yksittäistä pakollista liitettä vaadita, viranomainen voi tarvittaessa merkitä sellaisen liitteen kohdalle “Ei tarpeen” tai poistaa vaaditun liitepohjan hakemukselta.


Myös arkistoinnin oletusmenettely on mahdollista asettaa toimenpiteille tässä yhteydessä. Oletusmenettely valitaan toimenpiteen nimen oikealla puolella olevasta "Menettely"-alasvetovalikosta.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.