Käsittelijät ja tehtävät

Käsittelijäroolit 


Käsittelijäroolit ovat osa organisaation sisäistä työnjakoa. Käsittelijäroolien avulla hankkeille merkitään ne henkilöt, jotka huolehtivat jostain osa-alueesta lupakäsittelyssä. Jokaisella organisaatiolla on oltava vähintään yksi käsittelijärooli. Käsittelijäroolit nimetään vapaasti organisaation tarpeiden mukaan (esimerkiksi ”KVV-tarkastaja”, ”IV-asiat”…). Roolit näkyvät hankkeella sekä viranomaisille, että asioitsijoille. Uusia käsittelijärooleja lisätään klikkaamalla ”Lisää uusi käsittelijä”. Tiedot tallentuvat automaattisesti, kun kaikki kieliversiot käsittelijäroolin nimestä on asetettu.Tehtävät


Toiminnon käyttöönoton myötä hankkeilla muodostuu automaattisia ilmoituksia (tehtäviä) hankkeen käsittelijälle, kun asiakas lisää tietyn tyyppisiä liitteitä hankkeelle. Näin Lupapiste kertoo entistä selkeämmin, kun odotetut liitteet ovat saapuneet. Automaattinen tehtävä luodaan yhdistämällä haluttu liitetyyppi ja käsittelijärooli toisiinsa. Automaattisen tehtävän luomiseksi klikataan ”Lisää uusi automaattitehtävä”.Liite, jonka lisäämisestä hankkeelle halutaan automaattinen tehtävä, valitaan ylimmästä pudotusvalikosta. Käsittelijärooli, jolle tehtävä liitteen toimittamisesta kohdistetaan, valitaan omasta valikostaan. Tämän lisäksi tehtävälle tulee antaa vapaamuotoinen kuvaus, josta käy ilmi, mitä tehtävän saavalta käsittelijältä odotetaan. Tehtävän lisäys viimeistellään klikkaamalla ”Tallenna”.Ilmoitukset


”Käsittelijät ja tehtävät” -välilehdellä ”Ilmoitukset”-otsikon alla on mahdollista ottaa käyttöön:

  • ilmoitus aloitusvalmiudesta,
  • maastoonmerkinnän tilaaminen,
  • sijaintikatselmuksen tilaaminen.


Valintaruudun aktivoimalla pääkäyttäjä pääsee lisäämään ilmoitukselle ohjetekstin sekä valitsemaan ilmoitukselle oletusasetukseksi joko tietyn käsittelijäroolin tai tietyn viranomaisen organisaatiosta.


HUOM! Tässä kohtaa kannattaa tarkistaa, että organisaation käsittelijäroolit on kunnossa. Käsittelijäroolit löydät samalta ”Käsittelijät ja tehtävät” -välilehdeltä ”Käsittelijäroolit”-otsikon alta. Koska ilmoitus näytetään hankkeella tehtävänä, tulee myös ”Tehtävät”-toiminnallisuus olla organisaatiossa käytössä. Tehtävät löydät samalta ”Käsittelijät ja tehtävät” -välilehdeltä ”Tehtävät”-otsikon alta.


Aloitusvalmiudesta ilmoittamisen yhteydessä on myös mahdollista tehdä valinta taustajärjestelmäsiirrosta.


Huomaathan, että ilmoitukset ovat käytössä hankkeella vasta päätöksen jälkeen. Kuten muutkin rakentamisen aikaiseen asiointiin liittyvät toimet, myös ilmoitukset löytyvät hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdeltä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.