Arkistoidun asiakirjan merkitseminen poistetuksi arkistosta

Arkistoidun asiakirjan voi merkitä poistetuksi Lupapisteen arkistosta eli Onkalosta. Onkaloon kirjaudutaan osoitteessa www.lupapiste.fi/onkalo. Muutokset Onkalossa edellyttävät arkistonhoitajan oikeutta.


Dokumenttien poistamiseksi etsi halutut dokumentit Onkalosta. Dokumenttilistauksen auettua klikkaa “Valitse dokumentteja” -painiketta hakutuloslistauksen oikeasta ylänurkasta ja valitse poistettavat dokumentit.Merkitäksesi valitsemasi dokumentit poistetuiksi klikkaa “Merkitse valitut poistetuksi”.Vahvista poistaminen kirjoittamalla syy dokumenttien arkistosta poistoon klikkauksen myötä aukeavaan kenttään ja klikkaa vielä lopuksi "Poista"-painiketta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.