Arkistonhoitajan työjono

Arkistoitavat hankkeet näkyvät omassa työjonossaan ”Arkistoitavat”-välilehdellä. Välilehti näkyy ainoastaan niille käyttäjille, joille on myönnetty on arkistonhoitajan käyttöoikeudet kunnan pääkäyttäjäasetuksissa. Työjonossa näkyvät ainoastaan ne hankkeet, jotka odottavat arkistointia. Kun hanke arkistoidaan, se poistuu työjonosta.HUOM! Arkistoitavat työnjohtaja-asiat löytyvät omasta jonostaan. Huomaathan siis valita hankelistauksessa "Työnjohtajat"-jonon ja siellä "Arkistoitavat"-välilehden.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.