Hankkeen merkitseminen kokonaan arkistoiduksi

Arkistonhoitaja voi merkitä koko hankkeen arkistoiduksi. Tämä auttaa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa hankkeella on arkistoon kelpaamaton tiedosto, jonka metatiedot vaativat arkistointia, mutta jonka arkistointi ei kuitenkaan ole tarpeellista. Tällaisessa tilanteessa hankkeen saa pois arkistointityöjonosta merkitsemällä koko hankkeen arkistoiduksi. Painike "Merkitse kokonaan arkistoiduksi" löytyy hankkeen ”Arkistointi”-välilehden alalaidasta.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.