Lupapisteen pääsynhallinta

Lupapiste on kokonaisuus, johon sisältyy useita palveluita sekä erilaisia käyttäjärooleja. Palvelut voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, viranomaiskäyttäjien ja luvanhakijoiden palvelut. Viranomaiskäyttäjät voivat olla palveluiden pääkäyttäjiä omissa organisaatioissaan.