Päivitystiedote 14.3.2022

Lupapisteen käyttöliittymään on julkaistu uusia toiminnallisuuspäivityksiä.


Työnjohtaja-hakemus


Työnjohtajahakemuksella on valittava työnjohtajalle vähintään yksi vastattava työ. Aiemmin vastattavaa työtä ei ole vaadittu pakollisena tietona. Myös termi ”muu mikä” on nyt muutettu muotoon ”rajattu vastuualue”.


Puuttuva tieto ei estä hakemuksen käsittelyyn siirtoa, mutta mikäli organisaation pääkäyttäjä on estänyt hakemusten jättämisen vajain tiedoin pääkäyttäjäasetuksissa, silloin hakemusta ei voida jättää vireille ilman tätä tietoa.


Ympäristöluvan toimenpiteen selventäminen 

Lupaa voidaan selventää vain, jos sillä ei muuteta luvan sisältöä niin, että muutoksesta voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai muutosta kenenkään oikeuteen tai etuun. Tällainen tilanne on esimerkiksi toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitus 

Lomake sisältää seuraavat numeroidut aiheet ilmoituksen kohteelle:


5.1 Eläinsuojat


5.2 Sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot


5.3 Kemikaalivarastot


5.4 Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu


5.5 Elintarvike ja rehuteollisuus


5.6 Vähäiset ampumaradat


Lisäykset ja muutokset luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa

  • Hakemukselle on lisätty valinta “Koskee luvanvaraista toimintaa”, ja toimenpiteen nimi on muutettu “Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta.”
  • Maa-aineslupaan voidaan nyt lisätä useampia kiinteistöjä.
  • Luvanvaraisille toimenpiteille voidaan hakemuksella merkitä halukkuus aloittaa työt ennen luvan lainvoimaisuutta.

KuntaGML skeemapäivitys

KuntaGML skeemaan on päivitetty ympäristönsuojelun ja kiinteistönmuodostuksen skeemoja käyttämään kohtaa 2.1.9 "Yhteiset skeemat".
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.