RAM-liitteen lisääminen hankkeelle

RAM-liitteellä tarkoitetaan rakentamisen aikaista muutospiirustusta. Voit toimittaa Lupapisteeseen pelkät muutospiirustukset, jos:

  • muutos on vähäinen,
  • muutos ei vaikuta naapurin oikeuksiin,
  • rakennuksen RH-tiedot eivät muutu ja
  • muutospiirustusten toimittamisesta Lupapisteeseen on sovittu hanketta käsittelevän viranomaisen kanssa.


Lisätäksesi aiemmin toimitettuun liitteeseen liittyvän RAM-liitteen, klikkaa hankkeen "Suunnitelmat ja liitteet" -välilehden liiteluettelossa liitteen sinisellä tekstillä näkyvää tyyppiä (esimerkiksi asemapiirros). Klikkauksen myötä siirryt liiteluettelosta liitekohtaiselle sivulle. Liitekohtaisella sivulla klikkaa "Uusi RAM-liite”. Tästä aukeaa uusi ikkuna, jossa on ohjeet siihen, missä tilanteissa voit RAM-liitteen toimittaa. Klikkaa painiketta ”Lisää uusi versio” lisätäksesi RAM-liitteen Lupapisteeseen.HUOM! Mahdollisuus RAM-liitteen lisäämiseen hankkeella on: 

  • vain rakennusvalvonnan hankkeilla,
  • vain päätöksen myöntämisen jälkeen, mutta ei enää hankkeen tilassa ”Valmistunut”,
  • vain sellaisilla liitetyypillä, jotka on merkitty ”OK”-merkinnällä viranomaisen toimesta,
  • vain liiterymissä pääpiirustukset, suunnitelmat, erityissuunnitelmat, pelastusviranomaisille esitettävät suunnitelmat ja tietomallit. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.