Katselmuksen, kokouksen tai tarkastuksen kirjaaminen Lupapisteessä

Hankkeen ”Rakentaminen”-välilehdellä esitetään kootusti hankkeessa vaadittavat kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. “Kokoukset, katselmukset ja tarkastukset”-listalta käy ilmi:

  • Vaatimuksen tyyppi.
  • Päivämäärä, jolloin katselmus, kokous tai tarkastus on pidetty.
  • Katselmuksen pitäjä.
  • Katselmuksen tila (osittainen tai lopullinen).
  • Onko katselmus, kokous tai tarkastus merkitty lupaehdoksi.
  • Mahdolliset huomautukset.


Tietoja päästään täydentämään klikkaamalla sinisellä kirjoitettua vaatimuksen tyyppiä “Vaatimus”-sarakkeessa.


Klikkaus avaa uuden sivun, jonne tiedot kirjataan. Pakollisia tietoja ovat koko katselmuksen tila (osittainen vai lopullinen), pitopäivä ja katselmuksen pitäjä. Voit tarvittaessa lisätä katselmukseen liittyviä liitteitä klikkaamalla ”Lisää liitteitä” -painiketta.


Pakollisten tietojen lisäksi merkitään tiedot katselmoitavista rakennuksista. “Rakennukset”-taulukkoon kirjataan rakennuskohtaisesti, onko kyseessä osittainen vai lopullinen katselmus. 


Kun tiedot on täydennetty, klikataan ”Merkitse katselmus pidetyksi”-painiketta sivun ylälaidasta. HUOM! Jos kirjataan osittainen katselmus, hankkeen “Kokoukset, katselmukset ja tarkastukset”-listallle muodostuu uusi rivi. Lupaehtona oleva katselmus kuittaantuu lopulliseksi vasta sitten, kun kaikki sitä koskevat (rakennusten) katselmukset on merkitty lopullisiksi.
Kun katselmus on merkitty pidetyksi, katselmus siirtyy taustajärjestelmään välittömästi ja siitä muodostetaan PDF-liite ”Suunnitelmat ja liitteet”-välilehdelle. HUOM! Pidetyksi merkittyä katselmusta, kokousta tai tarkastusta ei ole mahdollista muokata Lupapisteessä. Jos katselmusmerkinnöissä on virhe, tulee katselmus merkitä virheelliseksi, lisätä hankkeelle uusi vaatimus ja kirjata katselmus uudelleen.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.