Työnjohtajavastuun päättäminen

Työnjohtajavastuun päättymisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla suoraan asiointikunnan viranomaisille, jotka tekevät tarvittavat merkinnät käytössään oleviin järjestelmiin.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.