Työnjohtajavastuun päättäminen

Työnjohtajavastuu päättyy Lupapisteessä automaattisesti lopullisen loppukatselmuksen myötä. 

Jos työnjohtajavastuu halutaan kuitenkin päättää kesken hankkeen, se on mahdollista hankkeen "Rakentaminen"-välilehdellä. ”Päätä vastuu” -painike löytyy työnjohtajataulukon oikeasta reunasta ja näkyy työnjohtajalla itsellään sekä kunnan viranomaisella. 

Jos työnjohtaja käy itse päättämässä vastuunsa, viranomaisen tulee hyväksyä vastuun päättyminen klikkaamalla vihreää ”Hyväksy”-painiketta työnjohtajan rivillä. 

Huomaathan, että vastuu päättyy vasta viranomaisen hyväksyttyä päättymisen.Vastuun päättämiselle tulee ilmoittaa perustelut. Perustelujen kirjoittamisen jälkeen, klikkaa vielä "Päätä vastuu" -painiketta. Huomaathan, että jos kunnassa on käytössä Lupapisteen sähköinen tarkastusasiakirja, tulee tarkastusasiakirjan olla ajan tasalla ennen vastuun päättämistä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.