Naapurin kiinteistötunnuksen antaminen määräalamuodossa

Kiinteistön määräalatunnuksen ilmoittaminen ja hyväksyminen naapurikuulemisessa on mahdollista Lupapiste-palvelussa. Asia liittyy rakennusvalvontaan, ja toiminnallisuus on näkyvissä sekä hakijalle että viranomaiselle. 

Määräala tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Määräala voidaan erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Määräala yksilöidään määräalatunnuksella, jonka antaa kiinteistörekisterinpitäjä. 

Määräalatunnus muodostuu sen rekisteriyksikön kiinteistötunnuksesta, johon määräala kuuluu. Lisäksi määräalatunnukseen lisätään tyyppikirjain M ja yksilöivä numero esimerkiksi 123-456-7890-1234-M123. Jos sen kiinteistön kiinteistötunnus muuttuu, josta määräala on luovutettu, määräalatunnusta ei kuitenkaan muuteta. 

Naapurikuuleminen tapahtuu siten, että riippumatta siitä, tiedotetaanko hankkeeseen liittyvät naapurit hankkeeseen ryhtyvän vai kunnan viranomaisten toimesta, tulee viranomaisen merkitä hankkeen kannalta oleelliset naapurit Lupapisteeseen. Viranomaisen laatima listaus kuultavista naapureista on nähtävillä hankkeen "Lausunnot"-välilehdellä.

 Viranomainen klikkaa ”Lausunnot”-välilehdeltä ”Valitse naapurit”-painiketta.
Tämän jälkeen viranomainen joko valitsee halutun naapurin klikkaamalla karttaa/piirtämällä siihen alueen josta haluaa naapureiden tiedot etsiä tai klikkaa ”lisää naapuri”-painiketta.
Viranomainen voi syöttää kohtaan "Kiinteistötunnus" myös kiinteistön määräalatunnuksen.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.