Toimenpidevaihtoehdot Lupapisteessä

Kun pohdit, mikä toimenpide sinun tulisi hakemuksellesi valita, on hyvä tarkistaa asia kunnan rakennusvalvonnan viranomaisilta. Parhaiten se onnistuu neuvontapyynnön avulla. Oheisesta toimenpidelistauksesta voit kuitenkin saada vinkkiä, mitä toimenpidevaihtoehtoja on olemassa. Huomaathan, että toimenpidevalikoiman laajuus riippuu siitä, minkä kunnan alueella asioidaan. Kaikki toimenpiteet eivät ole käytössä kaikissa kunnissa. 
Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide
 • Uuden rakennuksen rakentaminen
  • Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen
  • Asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo)
  • Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen
  • Varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen
  • Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen
  • Muun kuin edellä mainitun rakennuksen rakentaminen (navetta, liike-, toimisto-, opetus-, päiväkoti-, palvelu-, hoitolaitos- tai muu rakennus)
 • Rakennuksen laajentaminen (kerrosala, kokonaisala ja/tai tilavuus kasvaa)
  • Asuinkerrostalon tai rivitalon laajentaminen
  • Asuinpientalon laajentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo)
  • Vapaa-ajan asunnon tai saunarakennuksen laajentaminen
  • Varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen laajentaminen
  • Teollisuus- tai varastorakennuksen laajentaminen
  • Liike-, toimisto-, opetus-, päiväkoti-, palvelu-, hoitolaitos- tai muun rakennuksen laajentaminen
 • Rakennuksen korjaaminen ja/tai muuttaminen (käyttötarkoitus, julkisivut, remontit yms.)
  • Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai merkittävä korjaaminen
  • Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä sisämuutos)
  • Rakennuksen julkisivujen tai katon muutos, mainoslaitteet tai opasteet rakennuksissa
  • Märkätilan muuttaminen tai laajentaminen
  • Rakennuksen linjasaneeraus ja/tai talotekniikan muuttaminen
  • Parvekkeen ja/tai terassin rakentaminen tai lasittaminen
  • Perustusten ja/tai kantavien rakenteiden muuttaminen
  • Takan ja savuhormin rakentaminen
  • Asuinhuoneiston jakaminen tai yhdistäminen
  • Kiinteistö- ja rakennustietojen korjaus
 • Rakennelman rakentaminen (vaja, katosrakennelma, aita, maalämpö, mainoslaite yms.)
  • Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen
  • Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin)
  • Mainoslaitteiden ja opasteiden sijoittaminen omalle kiinteistölle
  • Aidan rakentaminen
  • Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
  • Rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen
 • Rakennuksen purkaminen
 • Maisemaan tai asuinympäristöön vaikuttava toimenpide
  • Puiden kaataminen
  • Tontin ajoliittymän, paikoitusjärjestelyjen tai varastointialueen rakentaminen tai muutos
  • Muu tontin tai korttelialueen muutos
  • Kaivaminen, louhiminen tai maan täyttäminen omalla kiinteistöllä
  • Muu maisemaan merkittävästi vaikuttava muutostoimenpide (esim. laaja maisemarakentaminen, katsomo, yleisöteltta, kokoontumisalue, vesirajaan rakennettavat rakennelmat)
 • Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet ja jatkoajan hakeminen
  • Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen, kun lupa on myönnetty
  • Työnjohtajan nimeäminen
  • Rakentamista valmisteleva työ (puunkaato, maankaivu, louhinta)
  • Aloittamisoikeuden hakeminen rakennustyölle erillisenä toimenpiteenä
  • Rakennustyön aloittamisen ja/tai loppuunsaattamisen jatkaminen (jatkoajan hakeminen)


Poikkeamisen hakeminen (poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu)
Ympäristöön vaikuttava toiminta
 • Ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset
  • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
  • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
  • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta ei luvanvarainen tai rekisteröitävä toiminta (YSL 120 §)
 • Maatalouden ilmoitukset (Vna 1250/2014)
  • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (ns. patterointi-ilmoitus)
 • Pilaantuneen maaperän puhdistaminen (YSL 133-138 §)
 • Kunnan ympäristösuojelumääräyksistä poikkeaminen
  • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)
  • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)
  • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)
 • Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa)
  • Uusi ympäristöluvanvarainen toiminta (YSL 27 §)
  • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
  • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos
 • Vapautus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä (VHL 11 §, 17c §)
  • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)
  • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
  • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
  • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)
 • Jätelain (JL 646/2011) mukaiset ilmoitukset
  • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)
 • Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) mukaiset ilmoitukset
  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen (LSL 26 §)
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Puiden kaataminen asemakaava-alueella
  • Ilmoitus puiden kaatamisesta asemakaava-alueella
Yleiset alueet (Sijoittamissopimus, katulupa, alueiden käyttö)
 • Rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle (Sijoittamissopimus)
  • Pysyvien maanalaisten rakenteiden sijoittaminen
   • Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen
   • Maalämpöputkien sijoittaminen
   • Kaukolämpöputkien sijoittaminen
   • Sähkö-, data ja muiden kaapelien sijoittaminen
   • Rakennuksen tai sen osan sijoittaminen
  • Pysyvien maanpäällisten rakenteiden sijoittaminen
   • Ilmajohtojen sijoittaminen
   • Muuntamoiden sijoittaminen
   • Jätekatoksien sijoittaminen
   • Leikkipaikan tai koiratarhan sijoittaminen
   • Rakennuksen pelastuspaikan sijoittaminen
  • Muu sijoituslupa
 • Työskentely yleisellä alueella (Katulupa)
  • Kaivaminen yleisellä alueella
   • Vesi- ja viemäritöiden tekeminen
   • Maalämpöputkitöiden tekeminen
   • Kaukolämpötöiden tekeminen
   • Kaapelitöiden tekeminen
   • Kiinteistön johto-, kaapeli- ja putkiliityntöjen tekeminen
  • Liikennealueen rajaaminen työkäyttöön
   • Nostotyöt
   • Vaihtolavan sijoittaminen
   • Kattolumien pudotustyöt
   • Muu liikennealuetyö
  • Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön
   • Talon julkisivutyöt (rakennustelineet)
   • Talon rakennustyöt (aitaaminen, työmaakopit)
   • Muu yleisen alueen työmaakäyttö
 • Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö (tapahtumat, mainokset, yms.)
  • Tapahtuman järjestäminen
  • Harrastustoiminnan järjestäminen
  • Mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen
  • Metsästäminen
  • Vesistöluvat
  • Terassin sijoittaminen
  • Kioskin sijoittaminen
  • Muu käyttölupa
 • Jatkoajan hakeminen
Kiinteistötoimitukset ja tonttijaot
 • Tonttijako
 • Kiinteistönmuodostus
 • Rasitetoimitus
 • Rajankäynti ja muut kiinteistömääritykset
Kaavoitushakemukset
 • Asemakaava
 • Ranta-asemakaava
 • Yleiskaava

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.