De viktigaste anvisningarna på svenska


1.    Huvudanvändarens inställningar


Huvudanvändaren hanterar:

•    Organisationens myndigheter och givare av utlåtanden.

•    Åtgärder, dvs. vilka ansökningar som kan lämnas in via Lupapiste.  

•    Obligatoriska bilagor för olika åtgärder, dvs. vilka bilagor som begärs som standard.

•    Nyckelord.

•    Kommunens egna anvisningar och kartmaterial.

•    Stämplar.

•    Bakgrundssysteminställningar och -länkar.2.    Hantering av arbetskön


•    Inom byggnadstillsynen används 3 arbetsköer:

•    Projekt

•    Arbetsledare

•    Uppgifter


•    Det projekt som senast redigerats hamnar som standard högst upp på listan, och ikoner ger information om förändringar. 


•    Myndigheter har förutom indelningen i flikar och ordsökningen tillgång till mer detaljerade sökkriterier, tilläggsvillkor, för sökning av projekt.

•    Sökvillkoren är alltid personliga, och andra kan inte se de sökvillkor som du har sparat.

•    Ett sparat sökvillkor kan väljas som standardsökvillkor.3.    Granskning av ansökan


•    Valet av handläggare bör göras genast i början av granskningen.

•    Adressen eller fastighetsbeteckningen kan korrigeras med hjälp av ”Redigera”-knappen.

•    När ändringarna har kontrollerats kan ikonerna på projektsidan nollställas med hjälp av knappen ”Markera ändringarna som sedda”.

•    Ett meddelande kan skickas till kunden via diskussionen – kunden får ett meddelande per e-post när myndigheten har kommenterat.

•    ”OK” / ”Bör preciseras”-markeringar under granskningen – kunden får inte meddelande om dessa.

•    Observationer och nyckelord (t.ex. pappersansökan, skyddsobjekt, mässobjekt).

•    Uppgifter mellan myndigheter.


4.    Begärande av utlåtanden och hörande av grannar


•    Finns i fliken ”Utlåtanden” och måste skötas innan ansökan skickas vidare till behandling.

•    Utlåtanden: till de e-postadresser som har angetts i huvudanvändarinställningarna. Även utlåtanden från NTM-centralerna kan snart begäras direkt från Lupapiste (nationellt under hösten 2019).

•    Givaren av utlåtandet loggar in med samma e-postadress som begäran kom till.

•    Myndigheterna väljer de grannar som ska höras.

•    Hörandet av grannarna kan göras via Lupapiste med hjälp av grannarnas e-postadresser.5.    Överföring till bakgrundssystemet och beslut


•    Ansökan överförs till behandling när man vill föra in uppgifterna i bakgrundssystemet för beslutsfattandet.

•    Överföring till behandling (status: ”Behandlas”) låser ansökan så att ingen kan redigera eller komplettera den. Diskussionen förblir öppen.

•    Ansökan kan returneras för komplettering (status: ”Bör kompletteras”) om ändringar ska göras. Efter kompletteringen ska ansökan överföras till behandling igen, så att beslutet överförs från bakgrundssystemet till Lupapiste.

•    Beslutet fattas i bakgrundssystemet och överförs till Lupapiste den dag det fattas.

•    Beslutet ska vara daterat och försett med en beslutskod och uppgifter om beslutsfattaren.

•    Obs! Beslutets innehåll med bilagor ska vara färdigt innan beslutet publiceras.6.    Under byggnadsskedet


•    Stämplar: Vi rekommenderar att stämplingen görs efter att beslutet har överförts. På så sätt kommer datumet, paragrafen och kommuntillståndsbeteckningen automatiskt med.

•    Utnämning av arbetsledare.

•    Specialplaner. Obs! Kunden kan inte lägga till bilagor i ”Behandlas”- eller ”Färdigt”-läget.

•    Syner: En syn kan registreras som slutgiltig eller partiell och en ny rad läggs till varje gång en syn registreras som partiell. En syn som registreras i Lupapiste överförs genast till bakgrundssystemet. En syn som registrerats i bakgrundssystemet överförs till Lupapiste följande dag. Om en felaktig syn överförs till Lupapiste kan den markeras som felaktig och överföras igen följande dag (korrigera alltså i bakgrundssystemet!). 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.