ELY-lausunnon pyytäminen

ELY-keskuksilta pyydettävät lausunnot voidaan hoitaa suoraan Lupapisteen kautta.


Lupapisteessä rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaiset voivat tehdä lausuntopyynnöt ELY-keskukseen hakemusten "Lausunnot"-välilehdellä.


Toimintamalli on seuraava:

  • Luo lausuntopyyntö "Pyydä lausunto ELY-keskukselta" -painikkeella.
  • Valitse lausuntopyynnön tyyppi ja kirjoita saate. Voit osoittaa lausunnolle myös määräajan.
  • Lupapisteestä pyyntö kulkee ELY-keskusten omaan USPA-järjestelmään, jossa pyyntö ohjataan oikealle taholle lausuttavaksi.
  • Lausuntopyynnön vastaanottamisesta tulee tieto Lupapisteessä olevalle lausuntopyynnölle.
  • Annettu lausunto tulee luettavaksi "Lausunnot"-välilehdelle. Siitä luodaan liite myös "Suunnitelmat ja liitteet" -välilehdelle muiden lausuntojen tapaan.


Lausunnon pyytäminen:Sisällön kirjoittaminen ja lähetys:Annettu lausunto:Ne lausunnot, joita ei voi pyytää Lupapisteen kautta, pyydetään ELY:stä lomakkeen avulla (ei sähköpostilla).

 https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta.xsn


HUOM! Pääkäyttäjäasetuksissa "Käyttäjät"-välilehdeltä pitää "Lausunnonantajat"-listasta poistaa kaikki ELY-keskuksen lausujat (esim. kirjaamo@ely-keskus.fi). Näin varmistetaan, että ELY-lausuntoja ei vahingossa pyydetä ns. tavallisten lausuntojen tapaan, vaan kaikki ELY-lausunnot ohjataan "Pyydä lausunto ELY-keskukselta" -painikkeella tehtäviksi.


Myös jatkossa: toisin kuin muut lausunnonantajat, ELY-keskusta ei lisätä pääkäyttäjäasetuksiin lausunnonantajan rooliin.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.