Hankkeen välilehdet


Hankkeen sisältö on jaoteltu eri välilehdille seuraavasti:

  • Hakemuksen tiedot: Valittuihin toimenpiteisiin liittyvät tiedot (mm. RH-lomakkeet).
  • Osapuolet: Hankkeen osapuolten määrittely ja roolit. HUOM! Lupakäsittelijä näkee kokonaisuudessaan hankkeen osapuolten henkilötunnukset, mutta muilta viranomaisilta henkilötunnuksen loppuosa on piilotettu. Sama pätee silloin, kun hakemuksesta otetaan tuloste.
  • Suunnitelmat ja liitteet: Välilehdeltä löytyvät hankkeeseen toimitetut liitteet.
  • Hakemuksen jättäminen: Välilehdellä on listaus hankkeen pakollisista, puuttuvista tiedoista sekä mahdollisuus jättää hanke vireille.
  • Siirrä käsittelyyn: Välilehdellä on listaus hankkeen pakollisista, puuttuvista tiedoista sekä mahdollisuus joko siirtää hanke käsittelyyn taustajärjestelmään tai palauttaa hanke ”Luonnos”-tilaan.
  • Lausunnot: Lausuntopyyntöjä sekä tiedotettavia naapureita hallinnoidaan tältä välilehdeltä.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.